PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA APSYDA JAKUB KIJEWSKI


„Uniwersalizm nie jest równy neutralności, nie jest wyrazem esperanto w architekturze, jest to zdolność tworzenia od podstaw.”
Alvaro Siza


Loading Images

Nasze biuro zajmuje się projektowaniem architektonicznym. Oferujemy usługi w zakresie sporządzania koncepcji architektonicznych domów, i innych obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem działki jak również wizualizacje zaaranżowane w istniejącym otoczeniu oraz wielobranżowe projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Przez ostatnie lata wykonaliśmy kilkadziesiąt projektów w tym projekty budynków mieszkalnych,  usługowych, przemysłowych, edukacyjnych, projekty przestrzeni publicznych oraz obiektów służby zdrowia.
Szczególny nacisk kładziemy na potrzeby i oczekiwania klienta starając się stworzyć dobrą architekturę. Powstający budynek jest wynikiem powyższych założeń jak również efektem uwzględniającym aspekty prawne, lokalizacyjne i ekonomiczne. Jest to podstawowy zakres, którym się zajmujemy.
W zależności od potrzeb wspomagamy klientów również w zakresie kosztorysowania, nadzoru autorskiego i kierowania budową.

mgr inż. arch. Jakub Kijewski tel. 512 187 238
WŁAŚCICIEL FIRMY, ARCHITEKTURA, OBSŁUGA INWESTYCJI, POZWOLENIA NA BUDOWĘ, WIZUALIZACJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, KOSZTORYSY, PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NADZÓR AUTORSKI

mgr inż. Dariusz Kijewski tel. 519 104 373
KONSTRUKCJA, KIEROWANIE BUDOWĄ, EKSPERTYZY TECHNICZNE, NADZORY BUDOWLANE, OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDYNKÓW, KSIĄŻKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH